Další publikační výstupy

Zahraniční publikace:

Kucharská, A., Špačková, K., Šmejkalová, M. (2022). Language awareness as a prerequisite of literacy skills.
Linguistics Beyond And Within 8, 114-132. Dostupné na: https://pdfs.semanticscholar.org/0588/1a9a9b8f1292ebd3929309982a0d7c04ead6.pdf

Konferenční výstupy

Kucharská, A. (2023). Rozvoj čtenářské gramotnosti a diagnostika gramotnostních dovedností u dětí mladšího školního věku. 7. ročník konference pracovníků PPP A SPC KHK. 25. – 28. 4. 2023. https://poradenstvikhk.cz/akce/7-rocnik-konference-pracovniku-ppp-a-spc-khk/.

Kucharská, A., Špačková, K. Testová baterie PorTex (Porozumění textu). Poradenské dny ApPPP, Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 26.09.2022 – 27.09.2022.

Kucharská, A., Špačková, K. (2023). Představení diagnostické testové baterie PorTex. IKAP II konference KA 4: Inspiruj se v odlišnosti. 17.5.2023, IPKA II Středočeského kraje. https://ikap.kr-stredocesky.cz/konference-inspiruj-se-v-odlisnosti.

Kucharská, A. (2022). Představení diagnostické baterie PorTex (Porozumění textu). Konference Čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe. Pedagogická fakulta UK, Dostupné na: https://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/program/.

Špačková, K. (2022). Poslech s porozuměním jako nezbytná součást diagnostiky rozvoje čtenářských
dovedností žáků mladšího školního věku. Konference Čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe. Pedagogická fakulta UK, Dostupné na: https://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/program/.

Presslerová, P. (2022). Sebehodnocení čtení jako nástroj pro podporu čtenářského sebepojetí i rozvoje čtenářské gramotnosti. Konference Čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe. Pedagogická fakulta UK, Dostupné na: https://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/program/.

Konference PROGRES Q17 PedF UK – Aktuální proměny učitelského vzdělávání (Boj s pandemií)

  • Přednáška na konferenci PedF UK PROGRES Q17 PedF UK – Aktuální proměny učitelského vzdělávání (Boj s pandemií), konané 8. 9. 2021 v Praze.
  • Ke stažení zde

32nd International Congress of Psychology – Psychology in the 21st Century – Open Minds, Societies & World

  • Poster na mezinárodní konferenci ICP+ International Psychological Congress (Prague, 18. 7.–23. 7. 2021) .
  • Ke stažení zde

Příspěvek v časopise Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání (2018, ročník 2, číslo 3)

  • Kucharská A., & Špačková, K. (2018). Key Literacy Skills for Primary School Pupils – Diagnostic Battery. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2(3), 71–74.
  • Ke stažení zde.

Konference “W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia sięPolsko”

  • Poster na mezinárodní konferenci W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia sięPolsko – hledání efektivních metod učení (Gdaňsk, Polsko, 24. 11. 2018) .
  • Ke stažení zde