Testová baterie

Koncepce a příprava baterie vychází z analytické činnosti pracovního týmu ve vztahu k poradenské praxi v oblasti diagnostiky specifických poruch učení, ale také ze zahraničních zkušeností a trendů, které autorky učinily prostřednictvím spolupráce se zahraničními kolegy a v zahraničních projektech. V těžišti našeho zájmu je poskytnout větší prostor pro hodnocení porozumění, a to nejen porozumění v testovém úkolu hlasitého čtení – proto baterie PorTex (porozumění textům).

Z poradenské praxe se do jednotlivých testů dostaly principy, které považujeme za funkční, ze zahraničí čerpáme postupy, které se zatím příliš nerealizují, a přitom jsou perspektivní i pro naši žákovskou populaci. Věříme, že právě tento princip může pozitivně posunout kvalitu diagnostiky gramotnostních dovedností v poradenství ve školství. Velkou pozornost jsme věnovali samotné přípravě norem, což dokládá i fakt, že výstupem jsou tři části manuálu. V první z nich najde uživatel teoretické aspekty problematiky klíčových gramotnostních dovedností, popisy testů a jejich administraci, principy pro vyhodnocení. Druhá část manuálu představuje proces přípravy norem (a tato část může vstupovat i do vysokoškolského studia poradenské diagnostiky), údaje ze standardizace, výsledky pro zpracování norem a samotné normy. Obě části manuálu prošly recenzním řízením.