O projektu

Testová baterie Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – PorTex byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Řešitelem projektu TA ČR TL01000365 (2018–2021)
byla Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Řešitelský kolektiv pracovníků katedry psychologie PedF UK:
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Aplikační garant:
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Co je PorTex?

Jedná se o novou standardizovanou testovou baterii, která mapuje gramotnostní dovednosti u žáků od první do páté třídy základní školy. Jednotlivé diagnostické nástroje přináší komplexní podněty pro hodnocení rozvíjející se čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně základních škol. Využití najde v diagnostice čtenářských obtíží jakéhokoli charakteru či čtenářského výkonu u žáků z různých rizikových skupin čtenářů.

Testová baterie PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol, byla připravena na Katedře psychologie PedF UK, je určena pro pracovníky poradenského systému ve školství, a to jak ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), tak ve školních poradenských pracovištích. Může být však také využívána i ve vysokoškolském prostředí, ve vztahu k výuce poradenské a školní psychologie, neboť kromě samotných instrukcí k administraci a vyhodnocení testů obsahuje teoretické vymezení jednotlivých diagnostických přístupů, čímž může být podkladem pro zvyšování odborných znalostí ve vztahu ke specifickým poruchám učení a dalších obtíží v rozvoji gramotnosti. Testová baterie může být vhodným nástrojem pro výzkum a přípravu závěrečných prací studentů všech stupňů studia.
Koncepce a příprava baterie vychází z analytické činnosti pracovního týmu ve vztahu k poradenské praxi v oblasti diagnostiky specifických poruch učení, ale také ze zahraničních zkušeností a trendů, které autorky učinily prostřednictvím spolupráce se zahraničními kolegy a v zahraničních projektech. V těžišti našeho zájmu je poskytnout větší prostor pro hodnocení porozumění, a to nejen porozumění v testovém úkolu hlasitého čtení – proto baterie PorTex (porozumění textům).

2021 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie

Diseminace výsledků projektu TAČR probíhá s podporou UK – Cooperatio: Psychological Sciences