O projektu

Testová baterie Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – PorTex byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta.

Řešitelem projektu TA ČR TL01000365 (2018–2021)
byla Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Řešitelský kolektiv pracovníků katedry psychologie PedF UK:
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
PhDr. Natálie Machová

Aplikační garant:
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Co je PorTex?

Jedná se o novou standardizovanou testovou baterii, která mapuje gramotnostní dovednosti u žáků od první do páté třídy základní školy. Jednotlivé diagnostické nástroje přináší komplexní podněty pro hodnocení rozvíjející se čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně základních škol. Využití najde v diagnostice čtenářských obtíží jakéhokoli charakteru či čtenářského výkonu u žáků z různých rizikových skupin čtenářů.

Testová baterie PorTex – Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol, byla připravena na Katedře psychologie PedF UK, je určena pro pracovníky poradenského systému ve školství, a to jak ve školských poradenských zařízeních (pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), tak ve školních poradenských pracovištích. Může být však také využívána i ve vysokoškolském prostředí, ve vztahu k výuce poradenské a školní psychologie, neboť kromě samotných instrukcí k administraci a vyhodnocení testů obsahuje teoretické vymezení jednotlivých diagnostických přístupů, čímž může být podkladem pro zvyšování odborných znalostí ve vztahu ke specifickým poruchám učení a dalších obtíží v rozvoji gramotnosti. Testová baterie může být vhodným nástrojem pro výzkum a přípravu závěrečných prací studentů všech stupňů studia.
Koncepce a příprava baterie vychází z analytické činnosti pracovního týmu ve vztahu k poradenské praxi v oblasti diagnostiky specifických poruch učení, ale také ze zahraničních zkušeností a trendů, které autorky učinily prostřednictvím spolupráce se zahraničními kolegy a v zahraničních projektech. V těžišti našeho zájmu je poskytnout větší prostor pro hodnocení porozumění, a to nejen porozumění v testovém úkolu hlasitého čtení – proto baterie PorTex (porozumění textům).

2021 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie