Využití testové baterie

Baterii jsme připravili pro žáky mladšího školního věku, od 1. do 5. ročníku. Jedná se o období, které je zásadní pro rozvoj gramotnostních dovedností, které jsou nutné pro následné vzdělávání, ale také pro život.

Baterie vychází z principu, že musíme prověřovat nejen předpoklady pro čtení a čtenářské dovednosti, nýbrž i další okolnosti, které mohou být příčinou potíží dítěte. Obsahuje diagnostické nástroje mapující úroveň jazykových předpokladů, konkrétně pak fonologických dovedností (fonematické povědomí, opakování pseudoslov) i morfosyntaktiky (tzv. jazykové uvědomování), na jejichž základě se čtenářské dovednosti rozvíjí. Dále je to oblast dekódování, ve které držíme obvyklý formát zahraničních nástrojů – rychlé čtení slov a pseudoslov. Pro hodnocení dekódování, jako jednoho z aspektů tzv. techniky čtení, využíváme i komplexního textu (příběh, popis), s obvyklými, byť modifikovanými, přístupy.

V čem je naše baterie specifická, je otázka porozumění čtenému. Snažili jsme se překonat problém nejasně uchopených úkolů pro porozumění čtenému, které se zatím u nás využívají. To, že se zatím u nás testuje jen hlasité čtení (s porozuměním), nepovažujeme za vyčerpávající pohled na čtenářské dovednosti. Proto jsme také zařadili nové přístupy – test naslouchání s porozuměním a tiché čtení. Zajímáme se také o osobnostní zpracování, zvyky a postoje dítěte, proto byl připraven dotazník k sebehodnocení čtení. A protože je potřeba znát i přístupy učitele a vzory z rodiny, byly vytvořeny a ověřeny i dotazníky pro tuto oblast.