Školení

Termín školení v roce 2023:

Připravujeme zaškolení pracovníků: PPP Vyškov, PPP Brno, PPP Jablonec nad Nisou/Liberec, PPP Zlín/Uherské Hradiště, PPP Ústí nad Orlicí. Zájemci z těchto regionů se mohou přihlásit u doc. Anny Kucharské (anna.kucharska@pedf.cuni.cz).

  • Proběhlo zaškolení pracovníků poraden a školních poradenských pracovišť Středočeského kraje, SPC A. Klara Praha 4 a PPP Karviná a Ostrava.

Přihlášky ke školení: přihlášky ke školení vypňte zde

Program Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie PorTex je akreditován MŠMT (č. akreditace 11914/2017-1) v rámci CŽV v rozsahu 16 hodin (2 výukové dny jdoucí po sobě).

Program je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří pracují ve školských poradenských zařízeních a školních poradenských pracovištích. Cílem kurzu je zaškolit pracovníky do práce se zcela novou diagnostickou baterií PorTex. Baterie má komplexní podobu a zahrnuje možnost hodnocení jazykových předpokladů pro rozvoj čtenářských dovedností a hodnocení techniky čtení (s důrazem na dekódování). Zcela novým způsobem v České republice umožňuje diagnostiku porozumění, které je sledováno ve vývojovém pohledu (od poslechu s porozuměním přes tiché čtení s porozuměním ke hlasitému čtení s porozuměním).

Účastníkům budou představeny jednotlivé testy nové testové baterie (Kucharská et. al., Praha: PedF, 2021) vytvořené na základě aplikovaného výzkumu, budou zaškoleni do jejich skórování a vyhodnocení. Součástí školení je i manuál k testové baterii (3 příručky, 25 diagnostických testů a dotazníků pro žáky 1.-5.ročníku ZŠ), který je zahrnut do účastnického poplatku.

Přijímání jsou uchazeči s ukončeným magisterským studiem ve studijním programu Psychologie nebo Speciální pedagogika.

Pro informace ke školení a přihlášení, prosím, kontaktujte: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – anna.kucharska@pedf.cuni.cz

Upřesnění: Cena kurzu: 3800 Kč, bez poplatků za přihlášku
Platba na účet 85236011/0100
Variabilní symbol 6-441-23

Adresa pro doručení přihlášky:M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, přihláška elektronicky
Pracoviště, kam doručit přihlášku:Centrum celoživotního vzdělávání