Školení

V roce 2024 realizujeme další plánovaná dvoudenní zaškolení (9:00 – 16:00) pracovníků v těchto regionech v termínech:

24. -25.6. Opava (PPP)

18.- 19.9. Praha (PedF UK, Myslíkova 7, Praha 1, M306) – ještě přijímáme přihlášky

Těchto termínů se mohou účastnit i další zájemci z daného regionu, přihlásit se mohou u doc. Kucharské (anna.kucharska@pedf.cuni.cz). Lze psát i na mail: portex@geg.pedf.cuni.cz

V roce 2022 a 2023 proběhlo zaškolení pracovníků poraden a školních poradenských pracovišť Středočeského kraje, SPC A. Klara Praha 4, dále pro tyto poradny: PPP Karviná a PPP Ostrava, PPP Jablonec nad Nisou, PPP Liberec, PPP Vyškov, PPP Olomouc, PPP Hradec Králové, PPP Ústí n. O., poradny z Prahy a okolí, PPP Brno, PPP Plzeň, PPP Zlín/Uherské Hradiště

Program Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol – testová diagnostická baterie PorTex je akreditován MŠMT (č. akreditace 11914/2017-1) v rámci CŽV v rozsahu 16 hodin (2 výukové dny jdoucí po sobě).

Program je určen pro psychology a speciální pedagogy, kteří pracují ve školských poradenských zařízeních a školních poradenských pracovištích. Cílem kurzu je zaškolit pracovníky do práce se zcela novou diagnostickou baterií PorTex. Baterie má komplexní podobu a zahrnuje možnost hodnocení jazykových předpokladů pro rozvoj čtenářských dovedností a hodnocení techniky čtení (s důrazem na dekódování). Zcela novým způsobem v České republice umožňuje diagnostiku porozumění, které je sledováno ve vývojovém pohledu (od poslechu s porozuměním přes tiché čtení s porozuměním ke hlasitému čtení s porozuměním).

Účastníkům budou představeny jednotlivé testy nové testové baterie (Kucharská et. al., Praha: PedF, 2021) vytvořené na základě aplikovaného výzkumu, budou zaškoleni do jejich skórování a vyhodnocení. Součástí školení je i manuál k testové baterii (3 příručky, 25 diagnostických testů a dotazníků pro žáky 1.-5.ročníku ZŠ), který je zahrnut do účastnického poplatku.

Přijímání jsou uchazeči s ukončeným magisterským studiem ve studijním programu Psychologie nebo Speciální pedagogika.

Pro informace ke školení a přihlášení, prosím, kontaktujte: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – anna.kucharska@pedf.cuni.cz

Upřesnění: Cena kurzu: 3800 Kč, bez poplatků za přihlášku
Platba na účet 85236011/0100
Variabilní symbol 6-441-23

Adresa pro doručení přihlášky:M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, přihláška elektronicky
Pracoviště, kam doručit přihlášku:Centrum celoživotního vzdělávání